بخش مربوط به تستهای غربالگری سلامت جنین

در این بخش آزمایشات مربوط به سه ماهه اول بارداری ( فاصله هفته 11 تا 13 با انجام تست Double ) و سه ماهه دوم بارداری ( فاصله هفته 15 تا 21 با انجام تستهای Triple و Duaderphy ) در جهت تشخیص و پیشگیری از به دنیا آمدن فرزندان مبتلا به سندرم های ژنتیکی داون و ترنروئینی های 13 و 18 انجام می پذیرد .