دانشنامه
ضمن خیر مقدم به شما، به آگاهی می رساند آزمایشگاه عبدی نژاد در راستای نیل به اهداف کنترل کیفی و آشنایی هرچه بیشتر شما با نحوه جمع آوری نمونه های خاص و داشتن شرایط متناسب با نمونه های مختلف اقدام به تهیه دستورالعمل راهنمای عمومی مراجعین نموده است. امید است با مطالعه دقیق این راهنما در دستیابی به نمونه های مطلوب و ارائه جواب های دقیق ما را یاری رسانید.
ناشتا بودن
برای ناشتایی صبحگاهی از شب قبل، یک شام معمول بخورید و صبح روز بعد برای انجام آزمایش، ناشتا به آزمایشگاه مراجعه نمایید. شایان ذکر است نوشیدن آب بلامانع است. در بزرگسالان، برای تست هایی مانند قند به حداقل 8 ساعت و تست چربی و کلسترول به 12 ساعت ناشتایی نیاز است. در کودکان زیر 3 سال برای تست های فوق به ناشتایی کمتری (در حدود 4-3 ساعت) نیاز است.
دستور العمل جمع آوري نمونه ادرار در اطفال: