تماس با ما

تلفن : 6097214-0511 _6053318-0511
همراه :
نمابر : 6061711-0511


آدرس : بلوار سجاد _ جنب مسجد سجاد _ پلاک 275 ( آزمایشگاه دکتر عبدی نژاد )