تاریخچه تاسیس آزمایشگاه :

در سال 1376آزمایشگاه با عنوان آزمایشگاه تخصصی هورمون شناسی دکتر عبدی نژاد به عنوان اولین آزمایشگاه تخصصی تک رشته ای هورمون در مشهد و دومین آزمایشگاه در سطح ایران تاسیس و راه اندازی شد و بزودی مورد استقبال پزشکان ، همکاران دانشگاهی و بیماران قرار گرفت . با گذشت زمان و احساس نیاز به سایر رشته های علوم آزمایشگاهی و جذب همکاران متخصص ، آزمایشگاه ، بخش های دیگر خود را راه اندازی نمود و از حالت تک رشته ای به صورت آزمایشگاه تشخیص طبی در آمد و تا سال 1390آقایان دکتر برهان و دکتر سعید فرد متخصصین علوم آزمایشگاهی با این آزمایشگاه همکاری داشته اند . از اواخر سال 1390تصمیم به راه اندازی بخش سیتوپاتولوژی گردید که هم اکنون به مدیریت سرکار خانم دکتر جینا پهلوان پاتولوژیست اداره می شود .

 

تخصصی بودن آزمایشگاه از بدو تاسیس مورد نظر بوده و در حال حاظر پیشرفته ترین دستگاه های موجود در رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته است . از ویژگی های دیگر آزمایشگاه وجود پرسنل و کارشناسان مجرب در بخش های مختلف می باشد .

این آزمایشگاه یکی از با کیفیت ترین آزمایشگاه های مشهد محسوب شده و متجاوز از 50مرکز آزمایشگاهی دولتی و خصوصی از این آزمایشگاه خدمات تخصصی دریافت می نمایند .

موسس : دکتر علی عبدی نژاد

مسولین فنی :

دکتر علی عبدی نژاد :

متخصص بیوشیمی بالینی از آمریکا و دارای بورد تخصصی Clinical Chemistry از آمریکا ، دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد .